Razem

RAZEM

  1. Strona główna
  2. Razem

Drodzy Klienci, drodzy Najemcy,

ostatnio podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, abyście czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszym centrum handlowym. Działamy zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i zaleceniami służb sanitarnych. W trosce o zdrowie nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
 
Dbajmy o siebie nawzajem: 


Abyście mogli Państwo spokojnie robić u nas zakupy wprowadziliśmy w życie szereg środków zapobiegawczych, które stosujemy w Galerii Łódzkiej: 

  1. bardziej intensywne czyszczenie często używanych punktów i powierzchni dotykowych, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind etc. 
  2. kontrolę przestrzegania obowiązujących przepisów i obostrzeń przez ochronę centrum, zwracanie uwagi odwiedzającym galerię na konieczność zachowania odpowiedniego dystansu oraz zakrywania ust i nosa;
  3. umieszczenie dozowników płynu dezynfekcyjnego w strefach wejściowych, toaletach dla klientów i najemców oraz w pasażu handlowym koło Punktu Informacji;
  4. uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie obostrzeń obowiązujących w strefie czerwonej;
  5. regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia audio, stronę internetową centrum i profil Facebook-a;
  6. brak wydarzeń i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca roku 2020; 
  7. kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, zarządzanie kolejką klientów w strefie gastronomicznej, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach i strefach wejściowych.


Bardzo dziękujemy za zrozumienie i współpracę!